Efes Antik Kenti, İzmir‘in Selçuk ilçesi sınırlarında yer alıyor. Kuruluşu MÖ 8,600 yıl öncesine uzanan Efes, antik çağda Doğu ile Batı’nın buluştuğu bir noktada bir liman kenti olarak kuruldu. Politik ve ticari gelişmelerle birlikte dünyanın en önemli uygarlık, kültür, bilim ve sanat merkezlerinden birine dönüştü. Roma Devletinin Asya eyaletinin başkentlik yapan Efes, dönemin en varlıklı şehirlerinden biri oldu.

Dünyanın 7 harikasından biri olan Artemis Tapınağının Efes’te yer alması kente daha çok tüccarın ilgi göstermesini sağladı. Şehrin her yanında görkemli tapınaklar, bölgenin en büyük kütüphanesi ve felsefe okulu kuruldu. Zaman içerisinde nehirlerin getirdiği alüvyonların limanı doldurmasıyla denizden uzaklaşan Efes, ticari gücünü yavaş yavaş yitirmeye başladı. Sonrasında yaşanan büyük bir deprem ihtişamlı günlerini geride bıraktı.

efes izmir
Celcus Kütüphanesi, Efes Antik Kenti – Fotoğraflar Esra Karadavut @fotografevreni

Efes Antik Kenti civarındaki yerleşim MÖ 9,000 yıllarına kadar uzanıyor. Ülkemizde en çok ziyaret edilen ören yerleri arasında. Ben de şimdiye kadar sanırım en az 6 defa ziyaret etmişimdir. Her ziyaretimde de neden burası UNESCO listesinde değil diye de şaşırıp kalırdım. Neyse ki Efes Antik Kenti 2015’te UNESCO Dünya Mirası listesine girerek dünya çapında adından daha da çok söz ettirebilecek.

Akdeniz dünyasının en büyük antik kentlerinden Efes, bütünüyle benzersiz bir kent. Her biri görkemli mimari şaheser olan Celcus Kütüphanesi, Yamaç Evler, Antik Tiyatro, Kral Yolu ve çok sayıda arkeolojik eseri Efes’te en çekici yapılar. Tarihte tamamen mermerden yapılan ilk şehir olan Efes (Ephesus), UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer alıyor.

Malta

Efes Antik Kenti Hakkında Bilgiler 🏛

Efes Antik Kenti, efsaneye göre Amazon adıyla bilinen savaşçı kadınlar tarafından kurulmuş. Hitit yazıtlarında geçen Arzawa Krallığının başkenti Apasas olduğu düşünülüyor.Neolitik dönemden günümüze kadar kesintilerle de olsa yerleşimin sürekliliğinin görüldüğü Efes, insanlık tarihinin en önemli miraslarından biri.

Helenistik dönemden Selçuklu dönemine kadar iyi korunmuş Roma kenti, modern zamanlarda üzerine yeniden bir şeyler inşa edilmemiş tek mega kent. Ayasuluk Tepesi civarında yeşeren yerleşimin Roma İmparatorluğunun mega kentlerden biri olmaya yükselmesinin hikayesi oldukça uzun. Efes Antik Kenti, Selçuk’un en bilinen yüzü. Oysa ki Efes adı sadece bu antik kentin değil 8 km kare alana yayılan coğrafyanın adı.

Bugün Efes Antik Kentinde gördüğümüz göz kamaştırıcı yapılar Roma döneminden kalma. Efes tarihi boyunca coğrafi sebepler ve savaşlar nedeniyle 4 defa yer değiştirir. Selçuk merkezde, kalenin de yer aldığı Ayasuluk Tepesinde kurulan ilk yerleşim I. Efes olarak kabul ediliyor ve burada Anadolu Kavimleri ve Hititlerin yaşadığı biliniyor. Yunan adasından gelen ilk kolonicilerin Efes’e katılmasıyla bölge gelişir.

MÖ 560 yıllarında, Arkaik Artemision (Artemis Tapınağı) inşa edilir ve bunun çevresinde kent gelişir. MÖ 6. yüzyılın ikinci yarısında ise bölge Pers egemenliğine girer. Tarihte parayı ilk kullanan Lydia Kralı Kroisos bölgeyi ele geçirir ve kent halkı Ayasuluk’tan, antik dünyanın 7 harikasından biri olan Artemision çevresindeki düzlüğe sürülür ve II. Efes kurulur. Daha sonra Büyük İskender gelir ve bölgeyi alır.

Büyük İskender’in haleflerinden Lysimakhos, MÖ 300 yıllarında Artemision çevresinde şekillenmiş Efes’in yerini değiştirerek 2,5 km güney batısında yer alan Panayır ile Bülbül dağları arasındaki yeni yerinde taşır. Şimdiki Efes’in olduğu yere III. Efes’i kurar. Tarıma elverişli toprakları, Doğuya açılan büyük ticaret yolu oluşu, gerek Pagan dinleri gerekse Hıristiyanlık döneminde çok önemli bir dini merkez oluşu, tarihe büyük kent olarak geçmesini sağlar. Tüccar kitlesi ve yabancıların akın eder, çok etnik bir nüfusu oluştur.

MÖ 129’da Roma İmparatorluğunun kontrolüne geçer. Dönemin en büyük limanlardan birine sahip olan Efes, Küçük Asya eyaletinin başkenti olarak imparatorluğun mega kentlerden biri haline gelir ve nüfusu 100 bin kişiyi geçer. MS 23’te depremde kentte büyük bir yıkım yasanmış ve kent deprem sonrasında yeniden inşa edilir.

Efese nasıl gidilir

Hristiyanlığın kurucusu sayılan İncil yazarı Aziz Paul, MS 53-55 yıllarında Efes’e gelip 3 yıl kalır ve ünlü vaazlarını verir. MS 262’de yine şiddetli bir deprem olur ve Artemision büyük zarar görür. Ard arda gelen depremlerle yıkılan şehir 4. yüzyılın sonunda sonunda yeniden inşa edilir. Aynı dönemde (MS 391) Hıristiyanlık resmi din olarak
kabul edilir, St. Jean Kilisesi etrafında Ayasuluk Tepesinde yerleşim büyür.

Bizans Çağında şimdiki Efes’in limanının alüvyonlarla dolması nedeniyle, MS 10. yüzyılda şimdiki Efes şehri tamamen terk edilir. I. Efes’in kurulduğu Ayasuluk Tepesine taşınmak zorunda kalınır ve IV. Efes dönemi başlar. İsa’nın en genç ve en sevdiği havarilerinden St. Jean’ın mezarı buradadır ve üzerine görkemli St. Jean Bazilikası inşa edilir.

Kentin denizle ilişkisi zayıflamasıyla birlikte ticaret yok olur ve kent, Ayasuluk Tepesi üzerinde denizle bağlantısı olmayan küçük bir kasaba haline gelir. Selçuklular 14. yüzyıl başlarından itibaren bölgeye gelir. Aydınoğulları Bizans’ı yenerek bölgeyi alır ve bir süre beylik merkezi olan Ayasuluk adını kullanılır.

Osmanlı Döneminde de Ayasuluk olarak kullanılmaya devam edilir. İttihat ve Terakki Partisi 6 Kasım 1914’te, partinin genel politikası olarak bazı kaza ve köylerin adlarını değiştirdiği dönemde Ayasuluğ ismi Selçuk olarak değiştirilir ve Şirince Belediyesine bağlanır.

Kurtuluş̧ Savaşı sonrasında bir süre Akıncılar adıyla anılan Selçuk, 1 Ocak 1943’te Kuşadası’na bağlanır. Son olarak Selçuk 19 Haziran 1957’de İzmir’e bağlanarak ilçe yapılır.

Efes Antik Kenti Gezilecek Yerler

İlk çağın en ünlü şehirlerinden Efes, Küçük Menderes nehrinin sularını boşalttığı körfezin yakınında kurulmuş. Bugün gördüğümüz kalıntıların çoğu Roma döneminden kalma. Farklı dönemlerden en rafine ve iyileştirilmiş mimarlık ve kentsel planlama örneklerine sahip. Bütün cadde ve sokaklar birbirini dik açıyla kesiyor.

İzmir gezilecek yerler listesi içindeki en değerli yerlerden Efes Antik Kentine iki kapıdan giriş yapılıyor. Celsus Kütüphanesi, Büyük Tiyatro, Teras Evler görülmesi gereken değerli yerler. Şehri gezmek için en az 3 saatinizi ayırmanız gerekiyor.

1. Liman Caddesi

efes giriş ücreti

Liman Caddesi (Arkadiane), antik tiyatrodan liman kadar uzanan Efes’in en uzun caddesi. Helenistik Dönemde yapılmış olmasına rağmen İmparator Arkadianus tarafından onarılması nedeni ile Arkadiana ismini almış. 1 metre genişliğinde 350 metre uzunluğunda görkemli caddeyi gezdiğinizde tarihi bir geçit töreninde yürüyormuş hissi uyandırıyor.

Tamamı mermer kaplı caddenin iki yanı görkemli sütunlarla süslenmiş. Kralların karşılandığı ve dini törenlerin düzenlendiği bu yol dönemin ihtişamlı yaşantısını gözler önüne seriyor. Arkadiana Kral yolu ismi ile de anılan caddenin altında ise limana kadar uzayan kanalizasyon sistemi keşfedildi.

2. Meryem Kilisesi

efes antik kenti

Meryem Kilisesi (The Church of Mary), Liman Caddesinin kuzeyinde bulunuyor. 3. yüzyılda terkedilen bir Roma bazilikasının kalıntıları üzerine inşa edilmiş. Uzunluğu 145 metre. Kaynaklarda 9 yıl Efes’te yaşadığı geçen Hz. Meryem adına yapılmış ilk kilise. Hristiyanlar için çok özel bir anlamı var, kutsal hac noktalarından biri.

Dünyada Hristiyanlığın ilk yedi kilisesinden biri. Hıristiyanlık’ın tarihinde önemli yere sahip Ekümenik Konsülü, 431 yılında Meryem Kilisesinde yapıldığından Konsiller Kilisesi olarak da isimlendiriliyor. Meryem Kilisesinde toplanan Konsülün aldığı kararlarla Meryem, ‘Tanrı Doğuran (Theotokos)’ olarak kabul edilerek Katolik mezhebi doğmuş.

Efes Meyem Ana Kilisesi, Aydınoğulları Beyliği Dönemi sonlarına kadar kullanılmış. Meryem Ana’nın tanrı doğuran sıfatının kilise tarafından kabulü Theotokos Bayramı olarak Hristiyanlar tarafından kutlanıyor. Zaman zaman bu bayramda Efes’teki kilisede ayin düzenleniyor. Kilisesinin 70 metre kadar doğusunda yer alan Bizans Dönemi Sarayını da Efes gezilecek yerler listenize alın.

3. Büyük Tiyatro

Efes

Büyük Tiyatro, liman caddesinin kuzeyinde kentin en etkileyici ve en büyük yapısı. 24 bin seyirci alabilecek kapasitedeki tiyatro, İmparator Cladius döneminde inşa edilmeye başlanmış ve MS 117’de tamamlanmış. Çok süslü ve üç katlı sahne yapısı, 24 bin kapasiteli oturma basamaklarıyla antik dünyanın en büyük tiyatrosu.

Tiyatronun büyüklüğü kentin o zamanki nüfusu ve kültürel yapısına dair ipuçları veriyor. Tiyatro gösterilerinin yanı sıra gladyatörler arenası olarak da kullanılıyormuş. MS 503’te Efes’e gelen Aziz Pavlus‘un yeni din Hristiyanlığa taraftar bulabilmek için Büyük Tiyatro’da vaazlar vermiş.

Bağ bozumu şenliklerinde şarap tanrısı Dionysos’u onurlandırmak için tiyatorda çeşitli gösteriler düzenlenirmiş. Tiyatronun simgesi gülen ve ağlayan maskelerin hikâyesi buradan geldiği biliniyor. Dünyanın en ünlü orkestraları, Sting, Elton John, Joan Baez, Mikis Theodorakis, Ray Charles, Jose Carreras gibi dünya starlarına ev sahipliği yaptı.

4. Mermer Cadde

efes ayak sembolu

Mermer Cadde, Büyük Tiyatro ile Celsus Kütüphanesi arasında ulaşımı sağlıyor. Mermer kaplı cadde,
İmparatorluk döneminde kentin anayolu ve dini Alay Yolu’nun bir bölümüydü. Arabaların kullanıldığı caddede yayalar da unutulmamış. Yolun kenarında bulunan yüksek platform bugünkü kaldırımlarla aynı görevi görüyor.

Yüzyıllar öncesinde insan odaklı bir şehircilik anlayışına sahip olmaları hayranlık uyandırıcı. Caddede üzerinde kadın ayağı ve başı kazınmış bir mermer bulunuyor. Dünyanın ilk reklam panosu olduğu düşünülen bu mermer az ileride bulunan Aşk Evi’ni tasvir ediyor.

Efes’e gelen denizcilerin gözde mekânı Aşk Evi, Kuretler Caddesi ile Mermer Caddenin kesişiminde yer alıyor. Evin hem Celsus Kütüphanesi’ne hem de Skolastika Hamamı’na gizli bir geçitle bağlantısı olduğu söyleniyor.

Erkeklerin girişteki Afrodit heykeli önünde yapılan kısa bir ritüelden sonra içeri girdikleri biliniyor. Duvarlarını dört mevsimi betimleyen mozaiklerin süslediği bu ev kaç gizli aşka şahit oldu kim bilir.

5. Celsus Kütüphanesi

ephesus izmir

Celsus Kütüphanesi, Efes harabeleri içerisinde günümüze ulaşmayı başarmış en göz alıcı yapı. Agora’nın yanı başına kurulu kütüphane 110-135 yılları arasında Asya Konsülü Gaius Julius Aquila tarafından babası Celsus adına yaptırılmış. Celsus Kitaplığının görkemli ön cephesi kentin o zamanki zenginliğini gözler önüne seriyor. Tüm ihtişamıyla yükselen dış duvar üzerinde dört kadın heykeli bulunuyor. Hepsinin de bir anlamı var.Zengin süslemeleriyle kendine hayran bıraktıran kütüphanenin alt katında heykellerden Sophia bilgelik ve aklı, Arete erdem ve karakteri , Ennoia kader ve muhakemeyi, Episteme ise bilimi temsil ediyor. Burada gördüğünüz heykeller maalesef orijinal deği. Şu anda orijinalleri Viyana Müzesinde yer alıyor.

Efes Celcus Kütüphanesi, Mısır’ın İskenderiye şehrindeki ve Anadolu’daki Bergama kütüphanelerinden sonra Klasik Dönemde dünyanın en büyük üçüncü kütüphanesiydi. Geçmişte 12 bin kitaba ev sahipliği yapmış kütüphane herkese açık bir kamu binası olduğundan halk tarafından ziyaret edilebiliyordu. Kütüphane, bilge Herakleitos, rüya tabircisi Artemidoros, şair Callinos ve hekim Soranos gibi ünlü kişilerin yetişmesinde önemli bir role sahip olmuş.

Kentin yasal bir arşivini de içinde barındıran kütüphane, 150 yıldan fazla hizmet vermiş. Burası aynı zamanda ‘heroon’ yani ‘anıt mezar’ niteliğinde. Kütüphanenin batı yönünde okuma salonunun hemen altında Tiberius Julius Celsus Polemaeanus’un lahit mezarı yer alıyor. Celsus’un burada yer alan heykeli şimdi İstanbul Arkeoloji Müzesinde sergileniyor.

6. Kuretler Caddesi

Efes Antik Kenti
efes giriş ücreti
Adına kitap bile yazılmış olan kentin yeni sakinleri sevimli kediler, her an karşınıza çıkıyor.

Kuretler Caddesi, Herakles Kapısı’ndan Celsus Kütüphanesi’ne kadar uzanan şehrin en işlevsel caddesi. Helenistik-Roma kentinin birbirini dik kesen ızgara yol sistemine aksine diyagonal olarak uzanıyor. Mermer plaklarla kaplı zemininin altında bulunan geniş kanalizasyon sistemi kentin o dönemde ulaştığı uygarlık seviyesini kanıtlıyor.

Traianus Çeşmesi, Hadrianus Tapınağı ve hemen arkasında Efes’teki en büyük hamamlardan biri olan Varius Hamamı gibi önemli yapılar bu cadde üzerinde bulunuyor. Cadde üzerinde yer alan Oktogonal yapısından dolayı oktogon olarak adlandırılan mezar, MÖ 41’de Efes’te katledilen, ünlü Kleopatra’nın en küçük kız kardeşine ait.

7. Yamaç Evler

efes antik kenti hakkında bilgi

Yamaç Evler, Küçük Asya’nın bu görkemli kentinin seçkin sınıfları tarafının yaşadığı yerdi. Bugünkü konumu ünlü Pompei ve Herculaneum kentleriyle karşılaştırılabilir düzeyde sağlam. Kentin zenginliğinin yanı sıra burada yaşayan seçkinlerin kişisel zevkleri ve servetlerinin boyutu hakkında ip uçları veriyor.

İç tasarımları Roma zevkinin canlı bir örneğini gözler önüne seriyor. Duvarları fresklerle, zeminleri mozaiklerle süslenmiş Yamaç Evler, kendi içinde ayrı girişe sahip. Bu özgün evleri görmek için Efes giriş ücreti dışında ekstra olarak 36 TL ödemek gerekiyor.

8. Varius Hamamı

Ephesus

Varius Hamamı, girişi Kuretler Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir yapı. Efes’te yaşayan zengin Romalı kadın Skolastika tarafından yaptırıldığından Skolastika Hamamı olarak da biliniyor. Skolastikia’nın oturur formda heykelinin de olduğu, bin kişilik kapasiteye sahip hamam Latrina (tuvalet) ve Aşk evleriyle birlikte MS 2. yüzyılda inşa edilmiş.

Merkezi ısıtma sistemine sahip hamam, calderium (sıcak su odası), tepidarium (ılık su odası), frigidarium (soğuk su odası) ve apodyterium (soyunma odası) olmak üzere 4 bölümden oluşuyor. Roma döneminde hamamlar sadece temizlenmek için değil aynı zamanda sosyalleşmek ve eğlenmek için de kullanılırdı.

Hamamı önemli kılan iki özelliği var. Biri yoksullardan giriş ücreti alınmaması. Medeniyetin belki de en önemli unsuru sınıf ayrımıyla mücadele ettiklerini ve temizlik gibi en temel ihtiyaca herkesin ulaşmasını sağladıkları anlaşılıyor. Diğeri ise dönemine kıyasla ileri teknoloji kullanılması.9. Hadrian Tapınağı

efes nerede

Hadrian Tapınağı, Roma’nın gezgin İmparatoru Hadrianus’u onurlandırmak için yapılmış. Antik çağdan bugüne ulaşan kentin nadir yapılarından. Geçen onca zamana rağmen üzerindeki işlemeler hayranlık uyandırıcı. Tapınağın önündeki yazıtlı kaideler, zamanında Roma imparatorlarının heykellerini taşıyor olmanın verdiği güçle ayakta duruyor.

Kapı kirişi üzerinde Efes’in kuruluş efsanesini betimleyen ilgi çekici kabartmalar bulunuyor. Kentin kurucusu Androklos’un yaban domuzunu öldürüşü, Herakles’in Theseus ile savaşı, Amazonlar ve tanrıları toplantısı ve Dionysos ve neşeli dostlarına ait kabartmalar bugün Efes Müzesinde sergileniyor.

10. Domitian Tapınağı

efes antik kenti bilgi

Domitian Tapınağı, Odeon’dan Kuretler Caddesi girişine uzanan yol üzerinde bulunuyor. Efesliler, İmparator Domitian’ın sağladığı olanaklara minnetlerini göstermek için bu tapınağı yapmışlar. Domitian, Efes’te adına tapınak yapılan ilk imparator. Tapınaktaki kült heykeli Hristiyanlığın kabul edilmesiyle tahrip edildiğinden baş ve kol bölümleri dışında günümüze ulaşan bir parçası bulunmuyor.

11. Belediye Binası

Belediye Binası (Prytaneion) kent yönetimine dair diplomatik ilişkilerin yürütüldüğü, salonları tanrı ve imparator heykelleriyle donatılmış bir yer. Efes Müzesi’nin en değerli eserlerinden Artemis heykelleri buradaki kazılarda bulundu. Binanın yanında bulunan Tanrıça Hestia sunağında kutsal kabul edilen bir ateş yanardı. Bu ateş kentin bağımsızlığını ve ölümsüzlüğünü temsil ettiğinden hiç sönmeden yanması sağlanırdı.

12. Odeon

efes hakkında bilgi

Döneminde kent meclisi toplantıları, tiyatro ve yarışmaları Odeon denilen yelerde yapılırdı. Efes Antik Kenti’ndeki Odeon, tiyatro biçimli 1400 kişilik bir alan. Sahne kısmında yağmur sularını akıtacak oluklar bulunmadığından üstü kapalı olarak tasarlandığı anlaşılıyor. Günümüzde zaman zaman klasik müzik konserleri ve jaz festivallerine ev sahipliği yapıyor. Müziğin iyileştirici ve bütünleştirici etkisini antik kentin kadim uygarlıklarıyla aynı sıralara oturarak hissedin.

Efes Antik Kenti nerede

İzmir gezilecek yerler listesinin en değerli yerlerinden Efes Antik Kenti, İzmir’in güneyinde Selçuk ilçesi sınırlarında yer alıyor. Antik şehir, İzmir’den 83, Selçuk’tan 3,5, Kuşadası’ndan 19, İstanbul’dan 552, Ankara’dan ise 628 km uzaklıkta. Efes’e en yakın havalimanı İzmir Adnan Menderes Havalimanı. En yakın tren istasyonu ise Selçuk’ta. Efes’e nasıl gidilir yazısına göz atın.

Efes Antik Limanı’na yatların girişini sağlamak için Pamucak sahiline 600 metre uzunluğunda, 30 metre genişliğinde giriş kanalı yapılmasını içeren proje de hayata geçiriliyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde de yer alan Efes Antik Kenti’nin ününe ün katacak projenin tarihi dokuya zarar vermeden büyük bir titizlikle yürüyeceği iletiliyor.

Teknelere kısa süreli park imkanı sağlayan yat limanın boyu 250, eni ise 100 metre genişliğinde olacak. İlk etap için doğal sit alanı olan bölgeye 1620 kazık çakılacak. Kanalın duvarları tarihi dokuya uygun şekilde yöresel dikdörtgen kesme taş bloklarla kaplanacak.

Efes giriş ücreti ne kadar

Efes giriş ücreti 60 TL. Antik kent, bir yıl boyunca Müzekart ile 2 kez, Müzekart+ ile ise sınırsız ziyaret edebiliyor. Yılın 365 günü açık olan Efes Antik Kenti ziyaret saatleri, Nisan-Ekim döneminde 08.00-19.00, Kasım-Mart döneminde ise 08.00-17.00 olarak düzenlenmiş.

Her yıl ortalama 1,5 milyon kişinin ziyaret ettiği, Türkiye’nin en güzel antik şehirleri arasında yer alan Efes Antik Kenti’nde kazılar 100 yılı aşkın süredir devam ediyor. UNESCO Dünya Mirası listesine 2015’te giren Efes Antik Kenti’nin, UNESCO süreci ile birlikte daha fazla ziyaretçinin seyahat planına gireceği düşünülüyor.efes antik kenti izmir

ⓘ Selçuk’ta konaklamak için tavsiyem Nea Efessos Boutique Hotel Yeni Şirince yolu üzerinde tepeden Selçuk’a bakan nefis bir manzaraya sahip. Türkiye’de butik otelciliğin ilk örneği ve yaratıcısı Nişanyan Otel de Selçuk’un Şirince Köyü’nde kalabileceğiniz en güzel yerlerden.

Efes’e nasıl gidilir ✈️

Efes’e hava yoluyla ulaşım: Antik şehre en yakın havalimanı ise İzmir Adnan Menderes. Türk Hava Yolları, Pegasus, Atlas, SunExpress, Onur Air Türkiye’nin hemen her yerinden İzmir’e direkt seferler düzenliyor.

İzmir Adnan Menderes Havalimanı’ndan Efes’e ulaşım: Havalimanından Efes’e gitmek isteyenleri 62 km’lik yol bekliyor. Havalimanından Efes’e gitmek için İzmir Banliyö Sistemine (İZBAN) binerek Gaziemir Semt Garajına ulaşmak gerekiyor.

Gaziemir Semt Garajından 40 dakikada bir sefer yapan dolmuşlarla Selçuk’a gidilebilir. Dolmuş ücreti 10 TL. Daha uygun olanı, havalimanından Selçuk’a İZBAN ile gidin oradan Efes dolmuşlarına binin. Dileyen Adnan Menderes araç kiralama ile Efes’e gidilebilir. İzmir-Aydın yolunu izleyerek, Torbalı’yı geçtikten sonra Selçuk tabelasını takip edin.

İzmir’den Efes’e nasıl gidilir: İzmir ile Selçuk arası 80 km. Bu mesafe minibüsle 1 saat, trenle ise 1 saat 15 dakika sürüyor. İzmir-Selçuk İZBAN ile İzmir’den Selçuk’a gitmek en kolay ve en ucuz yol (5,20TL). Karşıyaka, Halkapınar, Alsancak veya diğer İZBAN istasyonlarından Selçuk’a gidin ve oradan Efes’e giden minibüslere binin.

İzmir Otogardan Selçuk minibüslerine binin ya da Basmane Tren Garı’ndan kalkan Denizli trenini kullanarak Selçuk İstasyonu’nda inin. Otogardan Selçuk’a 40 dakikada bir dolmuş kalkıyor. İzmir-Selçuk dolmuş ücreti 9 TL. İzmir garajdan Selçuk’a ilk otobüs 07:00’de.

Son otobüs 21:00’de. Selçuk Efes Kooperatifi Selçuk Otogarı telefon otogar 0506 1302138; Selçuk telefon 0232 8923979. Selçuk’tan İzmir’e son araç ise 20.30’da. Selçuk’a ulaşında oradan minibüsle Efes’e geçin.

Selçuk’a İzmir’den özel araçlarıyla geleceklerin, İzmir-Aydın Otoyolu’nu takip ederek, Selçuk kavşağından çıkması gerekiyor. Otoyolu kullanmak istemeyenler ise İzmir-Aydın arasındaki eski yolda, Torbalı’yı geçtikten sonra Selçuk tabelasını takip etmeli. Selçuk’a varınca tabelaları takip edip, sağa, Kuşadası istikametine yönelin. 2 km sonra sola doğru Efes tabelasını izleyin.

İzmir çevresinde gezilecek yerler arasında bulunan Efes Antik Kenti, zamanda yolculuk yapmak isteyenler için oldukça etkileyici bir yer. Şirince Köyü, Meryemana Evi, Kuşadası, Çamlık Tren Müzesi gibi gezilecek yerlere de yakın olan antik kent, bu noktalarla birleştirilerek planlanabilir.

9 Yorumlar

  1. Normalde yorum yapmam ama bu sefer gerçekten teşekkür etmek istedim. Tur şirketlerinin akıl almaz fiyatlara düzenledikleri turlar kazıktan başka bir şey değil. Yazınız sayesinde alternatifler olduğunu öğrenmek içimi rahatlattık açıkçası. Teşekkürler

  2. Celsus kutuphanesinin önündeki tanrıça heykellerinin anlamları her yerde yanlış yazılmış.Dogrusu Sophia:Bilgelik ve akıl, Arete:Erdem ve karakter, Ennoia:Kader ve muhakeme, Episteme:İlim ve bilim.

Yanıt yaz

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz