Tac Mahal (Taj Mahal), taşa kazınmış bir aşk şiiri olarak dünyanın en güzel mimari eserlerinden biri olsa gerek. Hindistan, Agra’daki Tac Mahal, ünlü hint ozanı Rabindranath Tagore "Sonsuzluğun yüzünde bir gözyaşı damlası" olarak tanımladığı mimari bir şaheser. Babür İmparatorluğunun 1593-1666 arasında...